partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programPartnerský program weBase pre grafické štúdiá

Je určený fyzickým a právnickým osobám, grafickým štúdiám, ktoré majú záujem o spoluprácu pri implementovaní svojich grafických šablón (template) s balíkom redakčného systému CMS weBase (ŠTART, ŠTANDARD a BIZNIS). Partner môže spolupracovať nasledovnými spôsobmi:
- iba dodávkou template, ktorú faktúruje vlastníkovi práv k systému weBase firme dFlex Nitra spol. s r.o.
- dodávkou balíka CMS weBase a svojho template svojím koncovým zákazníkom za podmienok podľa nasledovných bodov:

1. Úloha partnera je výlučne sprostredkovať predaj licencie k niektorému z balíkov weBase medzi zákazníkom (koncovým užívateľom systému) a vlastníkom autorských práv k systému weBase firmou dFlex Nitra spol s.r.o. 
2. Partner nesmie ponúkať predaj licencie k systému weBase za inú cenu, než je aktuálna cena licencie stanovená v cenníku firmy uvedenom na portáli www.webase.sk.
3. Partner faktúruje pravidelne poskytnutie licencie zákazníkovi (mesačne alebo ročne) za cenu príslušného balíka programu weBase alebo dohodnutej akcie.
4. Vlastník autorských práv k systému weBase zasiela partnerovi raz mesačne súhrnnú faktúru za všetky partnerom objednané licencie spadajúce do príslušného fakturačného obdobia. Fakturovaná čiastka je znížená o poskytnutú partnerskú zľavu vo výške 20%.
5. Partner musí do svojej objednávky k systému uviesť svoje registračné číslo, pre možnosť evidencie sprostredkovania predaja a uplatnenie partnerskej zľavy.
6. Objednávku licencie k systému weBase zadáva partner prostredníctvom objednávkového formulára. Ak máte záujem sa stať našim zmluvným partnerom, prosím zaregistrujte sa vyplnením a odoslaním registračného formulára.      
7. Za sprostredkovanie a následný predaj licencie k weBase koncovému užívateľovi patrí partnerovi zmluvná odmena vo výške 20% predajnej ceny licencie balíka weBase koncovému užívateľovi.

Partnerský program weBase pre grafické štúdiá ďalej zahŕňa: 

  • bezplatné školenie pre prácu s weBase a prípravu grafických šablón
  • bezplatné technické konzultácie
  • testovaciu licenciu
  • 1-2 licencie bezplatne pre interné použitie, podľa počtu realizovaných implementácií
  • spoločné zostavenie marketingových materiálov a konzultácie pri tvorbe cenovej ponuky
  • prístup k stránkam weBase určeným pre podporu partnerov

Partner, pokiaľ dohoda výslovne neuvádza iné podmienky zodpovedá len za časti (produkty a služby), ktoré koncovému používateľovi dodáva sám, resp. je ich autorom. Za služby a produkty dodávané ako súčasť licencie weBase zodpovedá priamo ich výrobca dFlex Nitra, s.r.o.      

 

 

HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.