partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programPartnerský program pre predajcov SW a HW

Je určený fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú záujem ponúkať balík redakčného systému CMS weBase (ŠTART, ŠTANDARD a BIZNIS) svojím koncovým zákazníkom za podmienok podľa nasledovných bodov:

1. Úloha partnera je výlučne sprostredkovať predaj licencie k niektorému z balíkov weBase medzi zákazníkom (koncovým užívateľom systému) a vlastníkom autorských práv k systému weBase firmou dFlex Nitra spol s.r.o. 
2. Partner nesmie ponúkať predaj licencie k systému weBase za inú cenu, než je aktuálna cena licencie stanovená v cenníku firmy uvedenom na portáli www.webase.sk.
3. Pokiaľ chce partner ponúknuť balík weBase zákazníkovi v rámci akcie za inú ako cenníkovú cenu, môže tak urobiť po dohode s vlastníkom autorských práv k weBase.
4. Partner faktúruje pravidelne poskytnutie licencie zákazníkovi (mesačne alebo ročne) za cenu príslušného balíka programu weBase alebo dohodnutej akcie.
5. Vlastník autorských práv k systému weBase zasiela partnerovi raz mesačne súhrnnú faktúru za všetky partnerom objednané licencie spadajúce do príslušného fakturačného obdobia. Fakturovaná čiastka je znížená o poskytnutú partnerskú zľavu vo výške 20%.
6. Partner musí do svojej objednávky k systému uviesť svoje registračné číslo, pre možnosť evidencie sprostredkovania predaja a uplatnenie partnerskej zľavy.
7. Objednávku licencie k systému weBase zadáva partner prostredníctvom objednávkového formulára. Ak máte záujem sa stať našim zmluvným partnerom, prosím zaregistrujte sa vyplnením a odoslaním registračného formulára.      
8. Za sprostredkovanie a následný predaj licencie k weBase koncovému užívateľovi patrí partnerovi zmluvná odmena vo výške 20% predajnej ceny licencie balíka weBase koncovému užívateľovi.

HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.