partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programSystémové komponenty

Systémové komponenty sú zahrnuté do všetkých produktových balíkov.

1/2  spolu: 11
Vygenerovaním licencie vzniká prístup k HS domény
Viac >>>


Jazyková kultúra, banner, logo, grafická šablóna, titulné texty, doména...
Viac >>>

Zoznam povolených grafických štýlov / templates
Viac >>>

Tvorba stránkovej architektúry jazykovej mutácie, vlastnosti stránky
Viac >>>

Komponent umožňuje spravovať súborový priestor vašej web stránky v rozsahu 2 Gb
Viac >>>

Komponent určený pre správu verzií celého web content/obsahu web lokality
Viac >>>

Správa používateľského prístupu / user rights, užívatelia, role / skupiny
Viac >>>

Nastavenie update APV - AKTUALIZÁCIE softvéru
Viac >>>

HELP - Používateľská dokumentácia
Viac >>>

1/2  spolu: 11
HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.